หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

 

gor โครงการ "จุฬาฯ บ้านนี้สุขภาพดี"  เรื่อง โรคไซนัสอักเสบ
      วันศุกร์ที่  1 กรกฎาคม  2559
      ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 รายละเอียด (ปิดรับสมัคร 29 มิ.ย.59)

        รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว New1 

gor โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ Plot กราฟใน Excel”
      วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม  2559
      ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 9 ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  (ปิดรับสมัคร 24 มิ.ย.59)

        รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว New1  

gor โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         วันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2559  เวลา 9.00 – 12.00 น.
       ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปิดรับสมัคร 23 มิ.ย.59 เวลา 12.00 น.)

       แจ้งยืนยันรายชื่อ New1   

gor โครงการทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด “ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ห้องเรียน iSCALE”
      วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
      สถานที่  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องเรียน iSCALE
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปิดรับสมัคร 26 มิ.ย.59)


       รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ New1   

gor โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่
      หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 12

      วันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์และภาคต่างจังหวัด
      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร
      วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ณ ภาคต่างจังหวัด
      บันทึกเชิญชวน
      โครงการ กำหนดการ
    
 

 

 

 

 

 

 


  

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download