หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

  บันทึก

gor  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ชสร้างสุข สำหรับบุคลากร สายปฏิบัติการ
       ระดับบริหารจัดการของจุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย
       ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 6 กุมภาพนธ์ และ 12 พฤษภาคม 2559
       ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (รับจำนวน 35 คน เท่านั้น) 
          รายละเอียดเพิ่มเติม

          สมัครเข้าร่วมโครงการ (เปิดรับสมัคร 26 พ.ย.58)   ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้วNew1

gor  ทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายปฏิบัติการ ระดับ P8/เทียบเท่า
         ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 (รอบเช้า 09.00 - 11.00 น. รอบบ่าย 13.00-15.00 น.)
       ณ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3-4 รับสมัครภายในวันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

 gor1 สำหรับบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย

       แจ้งรายชื่อเข้าร่วม    ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้วNew1

  gor1 สำหรับบุคลากรที่สังกัด คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย / สำนักวิชา /
        สำนักงาน (วิทยทรัพยากร การทะเบียน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

          แจ้งรายชื่อเข้าร่วม    ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว New1

 

 

 

 

 

 

  

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download