หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

gor โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการควบคุมงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
       วันพุธที่ 11 พฤษภาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
       ณ ห้อง 210  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
New1

       สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว   (หมดเขตรับสมัคร 4 พฤษภาคม 59)

gor โครงการศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารกลยุทธและการบริหารงบประมาณองค์กร”
      วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
      ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดเพิ่มเติม)New1

        สมัครเข้าร่วมโครงการ   ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว   (หมดเขตรับสมัคร 6 พฤษภาคม 59)

gorโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบการกรอกผลการประเมินแบบออนไลน์ (CU Grading)”
     วันพุธที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.30-16.00 น.
     ณ ห้องประชุมอาคารเจริญวิศวกรรม ชั้น 2 (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

          รายชื่อแจ้งยืนยัน New1

 gor โครงการกิจกรรมติดตาม และขยายผลการลดขั้นตอนการทำงาน (Lean)
       เรื่อง การอบรมผู้ดูแลฐานข้อมูล CoP ระดับ Moderator

       วันที่ 28 เมษายน 2559  จำนวน 35 คน
        ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักงานวิทยทรัพยากร (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

gor โครงการ "จุฬาฯ บ้านนี้มีสุขภาพดี"
       วันที่ 29 เมษายน 2559 
       ณ ห้องเพชรชมพู  ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

        สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว   (หมดเขตรับสมัคร 27 เม.ย.59)

 

 

 

 

 

  

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download