หน้าหลัก 2018-12-28T08:16:39+07:00

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงาน

สมัครอบรมออนไลน์

ความก้าวหน้า

สมรรถนะ

e-Learning

HR News

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Office of Human Resources Management

ยกระดับการบริหารและพัฒนาคน ให้สามารถร่วมนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก ด้วยหัวใจจุฬาฯ

อ่านต่อ…

เราเป็นหน่วยงานชั้นนำ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข่าวสารล่าสุด

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ