Loading...

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ (ปขมท.)

/บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ (ปขมท.)
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ (ปขมท.) 2018-11-08T06:28:53+00:00

บุคลากรดีเด่นของ ปขมท.

เชิญชวน 
ประกาศ ปขมท. 
แบบฟอร์มเสนอชื่อ 

 • รางวัลจาก ปขมท.2559
  • นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ชำนาญการ) P5
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
 • รางวัลจาก ปขมท. 2551
  • ดร. สุพิณ  แสงสุข

   ตำแหน่ง นักวิจัย (ชำนาญการ) 8
   ส่วนงาน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
 • รางวัลจาก ปขมท. 2550
  • นางสาวศิริวรรณ  ศิริบุญ

   ตำแหน่ง นักวิจัย (ชำนาญการ) 8
   ส่วนงาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ ด้านวิชาชีพดีเด่น
 • รางวัลจาก ปขมท. 2548
  • น.ส.ปราณี  รัตนวลีดิโรจน์

   ตำแหน่ง นักวิจัย 7
   ส่วนงาน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
(Visited 2,436 times, 1 visits today)