Loading...

รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย P9

/รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย P9
รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย P9 2019-04-11T06:53:06+07:00

ประกาศรับสมัครงาน


1. รับสมัครงานทั่วไป 

 1. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง) P9 : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2562
 2. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 : ตั้งแต่บัดนี้ – 2 มกราคม 2562
 3. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 : ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561  — สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
 4. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 : ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2561 (อัตราที่ 1)
 5. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 : ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2561 (อัตราที่ 2)

 

***(โปรดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)  เพราะเนื่องจากระบบ Online ไม่สามารถให้บริการได้

แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์) P9 : วันที่ 30 มกราคม 2562
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ระดับ P7 : วันที่ 21 มกราคม 2562
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ระดับ P9 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 1. ประกาศสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ระดับ P9  :  วันที่ 4 ธันวาคม 2561         

4. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

 1. ประกาศสอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ระดับ 9 สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
 2. ประกาศสอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) ระดับ P9
 3. ประกาศสอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง) P9
 4. ประกาศสอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ลูกมือช่าง) P9 
 5. ประกาศสอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 

         หมายเหตุ :   เอกสารประกอบการรายงานตัว  ที่ผู้สอบได้ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
1.  แสดงต้นฉบับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
3.  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายเงินเดือน
(ธนาคารที่รองรับระบบ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ธนาคารกรุงไทย
และ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

4.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ในลักษณะรูปติดบัตร สวมเสื้อสูท หรือ เสื้อสุภาพ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

เพิ่มเติม  :   โครงการ แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่