Loading...

คู่มืองานสรรหาและคัดเลือก

/คู่มืองานสรรหาและคัดเลือก
คู่มืองานสรรหาและคัดเลือก 2024-05-27T05:08:25+00:00

.

วิธีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
กรณีหน่วยงานดำเนินการแทน (TH/EN)

.

วิธีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
กรณีให้ผู้สมัคร/บุคลากรดำเนินการเอง (TH/EN)

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ   

 • ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
 • วิธีการสรรหา
 • ขั้นตอนการดำเนินการ
 • วิธีการตรวจสอบประวัติลายนิ้วมือ
 • วิธีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 • Checklist ขั้นตอนการสรรหา

.

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

 • ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
 • วิธีการสรรหา
 • ขั้นตอนการดำเนินการ
 • Checklist ขั้นตอนการสรรหา
ช่องทางที่สามารถฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน

 • LinkedIn (เหมาะสำหรับตำแหน่งสายวิชาการ และผู้อำนวยการ)
 • JobsDB (เหมาะสำหรับตำแหน่งสายปฏิบัติการ P7 ขึ้นไป)
 • Facebook: Chula Careers (เหมาะสำหรับตำแหน่งสายปฏิบัติการ P7 และพนักงานวิสามัญ)

>> คลิก<< เพื่อกรอกแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน   

กรณีเปิดครั้งแรกหลังได้รับอนุมัติโครงสร้างกรอบอัตราเท่านั้น


การประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563)

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563)

(Visited 7,648 times, 5 visits today)