Referral Program

/Referral Program
Referral Program 2022-07-19T07:52:36+00:00

CU Employee Referral Program

เกณฑ์คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ CU Employee Referral Program

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ CU Employee Referral Program

แบบฟอร์มแนะนำผู้สมัคร

เมื่อมีผู้แนะนำผู้สมัครเข้ามา HR จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
และส่งแบบฟอร์มสำหรับผู้ถูกแนะนำให้กับผู้สมัคร

สำหรับบุคลากร/นิสิต ที่สนใจแนะนำเพื่อนเข้าร่วมสมัครงานกับจุฬาฯ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้แนะนำได้ที่นี่

โปรดส่งแบบฟอร์มโครงการมาทาง email : walisara.k@chula.ac.th


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

คุณวริศรา  เบอร์โทร 02-218-0363  อีเมล Walisara.k@chula.ac.th
คุณฐาปนี   เบอร์โทร 02-218-0188  อีเมล Thapanee.t@chula.ac.th

(Visited 5,745 times, 1 visits today)